Libellés

mardi 8 novembre 2016

** * ေက်ာက္ဖရားမွ ေသာင္ရင္းကမ္းပါး မယ့္ေဆာက္သို႔ ** *

ခရီးသြားျခင္း အႏုပညာ

ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု (၁)

ေမာင္ရင္ငေတ

ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္
မယ့္ေခါင္ဆီသို႔


(ေက်ာက္ဖရားမွ ေသာင္ရင္းကမ္းပါး မယ့္ေဆာက္သို႔) 


                                                              ေက်ာက္ဖရား ေသာင္ရင္းမွသည္ မယ့္ေခါင္ဆီသို႔ စာစု (၁)     
                    


                                                                                               (ဓါတ္ပံု မရငတ)

** * ေကအယ္လ္ ကလန္းမွ ကပါသို႔ (တစ္) ** *

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အလြမ္း ေကအယ္လ္ ကလန္းမွ ကပါသို႔ (တစ္) ႏွစ္အစိတ္နီးပါးက မႈန္ဝါးဝါးက်န္                                                ...

Google+ Badge

Google+ Followers